RO | EN
Eco educaţie pentru copii şi tineriAcoperis verdeStil de viata ecologicEconomie verde si socialaSustainable local development
Eco educaţie pentru copii şi tineri
 
Constructii verzi
 
Un stil de viata prietenos cu mediul
 
Economie verde si sociala
 
Dezvoltarea durabila a comunitatii
 

Lansarea proiectului "Fii verde! Fii selectiv cu deseurile" la Colegiul Tehnic "Traian"

Începând din 19 noiembrie 2008 şi până în 5 iunie 2009, elevii şi profesorii Colegiului Tehnic "Traian" din Bucureşti vor participa la un program complex de educaţie care urmăreşte implementarea şi susţinerea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor generate în şcoală.

 

Iniţiat de Asociaţia Greenitiative şi de conducerea colegiului, programul "Fii verde! Fii selectiv cu deşeurile!" îşi propune să schimbe percepţia şi obiceiurile legate de deşeuri ale celor 1121 de elevi şi 92 de profesori ai şcolii, care să fie la rândul lor purtători de mesaj în familiile şi comunităţile din care fac parte. Cele trei componente principale ale programului

  • eco-educaţie,
  • punere în practică a cunoştinţelor teoretice printr-un sistem de colectare selectivă a deşeurilor la nivel de clasă şi scoală şi
  • concurs de ecoinovaţie

vor încerca să propună un model de educaţie civică şi ecologică care să îi pregătească pe elevi pentru provocările cu care se va confrunta generaţia lor în secolul 21, secolul schimbărilor climatice, al crizelor de resurse vitale şi al acutizării confruntărilor dintre om şi natură.

 

 

Proiectul a fost lansat oficial in ziua de 19 noiembrie 2008, cu ocazia întrunirii Consiliului Elevilor din care fac parte câte trei reprezentanţi ai celor 46 de clase ale colegiului. După o scurtă prezentare făcută de dna director-adjunct Cecilia Ghiurcă a activităţilor anterioare legate de ecologie desfăşurate în Colegiul "Traian", Felicia Ienculescu-Popovici, director Greenitiative, a susţinut în fata a aprox. 100 de elevi o prezentare interactivă despre importanţa colectării selective a deşeurilor şi despre obiectivele proiectului "Fii verde! Fii selectiv cu deşeurile!". În prima pare a prezentării, elevii, în marea majoritate lideri ai claselor din care fac parte, au aflat prin imagini şi informaţii relevante cum gunoiul pe care îl produce fiecare dintre noi zilnic are un impact major asupra mediului prin poluarea cu substanţe periculoase a apelor şi solului, prin scoaterea din circuit a unor mari suprafeţe de teren sau prin generarea de gaze cu efect de seră , metan prin descompunere sau dioxid de carbon prin incinerarea deşeurilor ajunse la gropile de gunoi. Au fost puse întrebări şi s-au primit răspunsuri despre modul în care se colectează deşeurile în momentul de faţă în comunităţile din care elevii fac parte şi s-a vorbit despre tipurile de deşeuri care pot fi recuperate, despre avantajele economice ale reciclării (eficienţă energetică, economia de materii prime, reducerea poluării apelor şi solului, reducerea deşeurilor industriale, şi, nu în ultimul rând, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră). Cea de-a doua parte a prezentării făcute de Greenitiative a punctat scopul, obiectivele şi reperele temporale ale proiectului FVFS. A fost prezentat succint şi concursul "ECOinvent - reciclarea deşeurilor şi sănătatea Terrei" care se va desfăşura în anul 2009 în Colegiul "Traian" şi ai cărui câştigători, vor primi, pe lângă premii, o excursie la fabricile GreenWEEE, Greentech si Greenfiber de la Buzău, pentru a vedea cu proprii lor ochi finalizarea procesului de reciclare.

 

În ultima parte a lansării proiectului FVFS, elevii au aflat de la dna Roxana Şunica, director de marketing al Recolamp, ce este Campania Ziua Verde care a ajuns şi în şcoala lor unde a fost instalat un "Colţ verde" pentru colectarea surselor de iluminat uzate şi a deşeurilor electrice şi electronice de mici dimensiuni. Ei au urmărit un film despre Ziua Verde şi au pus întrebări despre desfăşurarea campaniei.