RO | EN
Eco educaţie pentru copii şi tineriAcoperis verdeStil de viata ecologicEconomie verde si socialaSustainable local development
Eco educaţie pentru copii şi tineri
 
Constructii verzi
 
Un stil de viata prietenos cu mediul
 
Economie verde si sociala
 
Dezvoltarea durabila a comunitatii
 

Anunţ selecţie

Asociația Greenitiative și partenerii săi WWF România și Viitor Plus invită cadrele didactice interesate de educația de mediu și dezvoltarea durabilă să participe la procesul de selecție a grupului țintă în proiect: profesori autori și profesori promotori.
Selecția este realizată în cadrul proiectului Platforma Școli verzi – Advocacy, eco educație și susținere pentru școli sustenabile finanțat prin granturile Spațiului Economic European, 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România. Proiectul se derulează în perioada aprilie 2014 – aprilie 2016  și este un proiect pilot pe care organizațiile partenere doresc să îl extindă la nivel național într-o etapă ulterioară. 
Obiectivele acestui proces de selecție constau în:
- Formarea unui grup de lucru de profesori autori care să contribuie în mod activ la realizarea unui kit educativ și a structurii unui curs opțional pe teme de mediu și dezvoltare durabilă.
- Formarea unei comunități de profesori care să testeze și să implementeze cursul opțional dezvoltat în cadrul proiectului.
 
 
Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații:
•Să activeze într-o unitate de învățământ în care există clase gimnaziale, din mediul urban sau rural, din județele București, Brașov, Călărași, Maramureș, Mehedinți sau Suceava ,
•Să fie interesați de educație de mediu formală și nonformală,
•Să dorească să colaboreze pentru buna desfășurare a proiectului cu profesori din mai multe județe, cu reprezentanți ai celor trei ONG-uri care derulează proiectul și cu reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene,
•Să fie interesați să predea începând cu anul școlar 2015-2016 un curs opțional pe teme de mediu și dezvoltare durabilă care va fi realizat de profesori, specialiști din cadrul ONG-urilor implicate și experți,
 
 
Procesul de selecție
Selecția se va face pe bază de CV și scrisoare de intenție, care să pună accentul pe interesul personal și ca dascăl pentru chestiunea mediului și/sau educației pentru dezvoltare durabilă. Scrisoarea de intenție trebuie să fie concisă și să conțină maximum trei paragrafe din care să reiasă interesul și motivația de a participa acest proiect. Experiența derulării unor cursuri opționale sau a implicării în proiecte extracurriculare de mediu și dezvoltare durabilă constituie un avantaj pentru eventualii candidați.
Transmiterea CV-urilor și a scrisorilor de intenție se face în perioada 24 - 30 aprilie 2014, la adresa de mail feliciaip@greenitiative.ro (rugăm atenție la scrierea adresei de mail).
 
Ce vor avea de făcut profesorii în cadrul proiectului:
•Vor participa la sesiuni de instruire (două pentru profesorii autori, una pentru profesorii promotori). Prima sesiune de instruire pentru profesorii autori va avea loc în perioada 15 -18 mai la Palatul Mogoșoaia. Participarea, cheltuielile de transport, cazare (pentru profesorii din alte orașe decât București) și masă sunt acoperite integral de organizatori. A doua sesiune va avea loc în octombrie 2014 într-o locație ce va fi stabilită ulterior. 
•Sesiunile de instruire pentru profesorii promotori vor avea loc în fiecare județ implicat în proiect în perioada septembrie – decembrie 2014.
•După participarea la sesiunea de instruire de la Mogoșoaia din mai 2014, profesorii-autori vor primi teme de lucru pentru capitolele din manualele de curs optional, în funcție de specialitatea fiecăruia și de disponibilitatea de a lucra.
•Vor participa la realizarea și testarea unui kit educativ pe teme de mediu și dezvoltare durabilă,
•Vor folosi resursele educaționale formale și nonformale create prin proiect, respectând valorile proiectului. Vor colabora cu organizațiile neguvernamentale locale pentru a facilita participarea elevilor la acțiuni practice și proiecte.
 
PRECIZARE IMPORTANTĂ
Participarea la acest proiect este GRATUITĂ și deschisă cadrelor didactice din mediul rural și urban, din cele șase județe în care se desfășoară etapa pilot: București, Brașov, Călărași, Maramureș, Mehedinți și Suceava. Numărul de locuri disponibile pentru categoria de profesori-autori este 12 iar pentru categoria de profesori promotori este 90.
Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate tuturor candidaților care au depus CV și scrisoare de intenție. Data până la care vor fi transmise prin email rezultatele este 5 mai 2014.
 
Cadrele didactice interesate de proiect care activează în alte județe decât cele menționate, sunt rugate să transmită un mesaj prin email  la adresa feliciaip@greenitiative.ro pentru a fi contactați în vederea extinderii proiectului.